Polityka Prywatności

Strona główna / Polityka Prywatności

Maksymalne korzyści z inwestycji w SolidWorks

Wsparcie SolidWorks dla Twojej firmy

Sprawdź cenę

Zwiń formularz
Imię i nazwisko: *
E-mail: *
Telefon: *
Firma:
Wiadomość:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą *
Przepisz kod zabezpieczający: *
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych przez Spółkę Cadworks Jaksan, Szymański spółka jawna, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 27a, 35-111 Rzeszów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
* Akceptuję Politykę Prywatności

Oświadczenie Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna o Ochronie Prywatności

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności obowiązuje od maja 2018 roku.

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać je w sposób odpowiedzialny i zgodnie ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych we wszystkich krajach, w których działa.

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności opisuje ogólne procedury w zakresie ochrony prywatności stosowane przez CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna. Odnoszą się one do gromadzonych, używanych i udostępnianych przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna danych osobowych konsumentów i innych osób fizycznych z przedsiębiorstw klientów, partnerów handlowych i dostawców Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna oraz innych organizacji, z którymi CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna utrzymuje lub zamierza nawiązać relacje handlowe.

Uzupełnieniem niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności jest Oświadczenie Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna o Ochronie Prywatności w Internecie, które zawiera więcej informacji w kontekście elektronicznym, w tym informacje na temat rekrutacji. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może udostępnić dodatkowe lub bardziej szczegółowe informacje na temat gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych w serwisach WWW lub w odniesieniu do określonego produktu lub usługi.

Dlaczego Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna gromadzi dane osobowe i jak je wykorzystuje?

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może gromadzić dane osobowe osób fizycznych z różnych przyczyn, takich jak:

Uzyskiwanie dostępu do serwisów WWW lub innych usług elektronicznych i ich używanie.

Gdy użytkownik wchodzi do jednego z serwisów WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna lub korzysta z usługi elektronicznej, Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna rejestruje informacje niezbędne do zapewnienia użytkownikowi dostępu, umożliwienia działania serwisu WWW oraz spełnienia przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i wymogów prawnych związanych z funkcjonowaniem serwisu Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna. Informacje te obejmują hasła, adres IP i ustawienia przeglądarki. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna gromadzi również informacje na temat aktywności użytkownika w serwisie WWW, aby personalizować jego doświadczenia (dotyczy to m.in. rejestrowania preferencji i ustawień) oraz analizować zebrane dane statystyczne w celu ulepszania i rozwijania serwisów WWW, produktów i usług Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna.

Udzielanie odpowiedzi na zapytania, zamówienia lub zgłoszenia serwisowe

Gdy użytkownik kontaktuje się z Firmą CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna (drogą elektroniczną lub offline) w związku z zapytaniem, w celu zamówienia produktu lub usługi, uzyskania wsparcia lub wzięcia udziału w dyskusji prowadzonej na forum lub za pośrednictwem innego narzędzia społecznościowego, Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna gromadzi informacje niezbędne do obsługi takiego żądania użytkownika, udostępnienia mu określonego produktu lub usługi, udzielenia mu wsparcia i zapewnienia możliwości nawiązania z nim kontaktu. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna rejestruje na przykład imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe użytkownika, szczegółowe informacje dotyczące jego żądania i jego umowy z Firmą CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, a także informacje dotyczące realizacji, dostawy i fakturowania jego zamówienia. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może również uwzględnić informacje z ankiet dotyczących zadowolenia klienta. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna przechowuje takie informacje do celów administracyjnych, na potrzeby obrony swoich praw i w związku ze swoją relacją z użytkownikiem.
Gdy użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe na potrzeby rejestracji w związku z takim żądaniem, rejestracja może służyć do identyfikacji użytkownika odwiedzającego serwisy WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna.

Kontakt z pracownikami klientów, potencjalnych klientów, partnerów i dostawców Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna

W ramach relacji z Firmą CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna klienci lub potencjalni klienci, partnerzy i dostawcy udostępniają również biznesowe informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, dokładny adres kontaktowy, stanowiska lub tytuły swoich pracowników, wykonawców, doradców i autoryzowanych użytkowników) m.in. w celu zarządzania umową i jej realizacją, dostarczania produktów i usług, świadczenia wsparcia, fakturowania oraz zarządzania usługami lub relacją.

Informacje dotyczące odwiedzających

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna rejestruje osoby fizyczne odwiedzające jego ośrodki i lokalizacje (imię i nazwisko, identyfikator oraz biznesowe informacje kontaktowe) i korzysta z kamer monitoringu do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludzi i obiektów materialnych oraz spełnienia wymagań regulacyjnych.

Marketing

Większość informacji gromadzonych przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna na temat użytkownika pochodzi z bezpośrednich interakcji Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna z użytkownikiem. Gdy użytkownik rejestruje się jako uczestnik określonego wydarzenia, Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może gromadzić informacje (drogą elektroniczną lub offline) związane z organizacją wydarzenia oraz – w trakcie jego trwania – informacje dotyczące uczestnictwa w sesjach i wyniki ankiet. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna wykorzystuje gromadzone dane osobowe do opracowania analizy zbiorczej i przeprowadzenia inteligentnej analizy danych na potrzeby prowadzenia działalności i do celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez telefon lub pocztą tradycyjną. Może się również zarejestrować jako odbiorca subskrypcji. Podczas odwiedzania serwisów WWW lub korzystania z usług Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna użytkownik może otrzymywać informacje spersonalizowane. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanej komunikacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres solidworks@cadworks.pl Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna o Ochronie Prywatności w Internecie.

W sytuacjach, w których Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna wskazuje, że korzysta z danych osobowych użytkownika w związku z żądaniem, zamówieniem, transakcją lub umową (bądź w ramach powiązanych z nimi przygotowań) lub w celu udostępnienia użytkownikowi żądanych przez niego usług (takich jak serwis WWW), takie korzystanie z danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.

W sytuacjach, w których Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna wskazuje, że korzysta z danych osobowych użytkownika w związku z marketingiem, doskonaleniem lub rozwojem swoich produktów lub usług, na potrzeby ochrony i bezpieczeństwa lub w celu spełnienia wymagań prawnych niezwiązanych z umową lub żądaniem użytkownika, takie korzystanie odbywa się w oparciu o zgodne z prawem interesy własne lub osób trzecich bądź za zgodą użytkownika. Gdy Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika na mocy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, może to mieć konsekwencje dla praw użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna jest organizacją o szerokim zasięgu, oferującą szeroką gamę produktów i usług. Dlatego Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna wdrożyła ogólne zasady, standardy i procedury mające na celu spójną ochronę danych osobowych. Jako przedsiębiorstwo CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności udostępniać informacje na temat użytkownika swoim przedsiębiorstwom podporządkowanym.
Dostęp do danych osobowych między przedsiębiorstwami podporządkowanymi kontrolowanymi przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna jest udzielany wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby i do celu, w którym taki dostęp został udzielony.
W stosownych przypadkach Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może też udostępniać dane osobowe wybranym partnerom, aby usprawnić dostarczanie produktów lub usług użytkownikowi (lub przedsiębiorstwu, w którym użytkownik pracuje) bądź spełnić żądania użytkownika, lub też udostępniać je za jego zgodą. Wybierając dostawców i partnerów, Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna bierze pod uwagę stosowane przez nich procesy przetwarzania danych.
W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą zostać ujawnione organom administracji publicznej w związku z wymogami postępowania sądowego, na mocy nakazu sądowego lub w toku postępowania prawnego. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może także udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ochrony praw lub własności CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, jego partnerów handlowych, dostawców i klientów lub innych osób, jeśli Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że zachowanie użytkownika narusza takie prawa, w tym prawo własności.

Bezpieczeństwo i jakość informacji

Intencją Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna jest ochrona danych osobowych użytkownika oraz zachowanie ich jakości. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna wdraża rozsądne środki i procesy natury fizycznej, administracyjnej oraz technicznej, które pomagają nam chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, użyciem oraz ujawnieniem. Ponadto Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna wymaga od swoich dostawców ochrony takich informacji przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Okres przechowywania

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich dane te są przetwarzane, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, spełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych (np. przestrzegania okresów przechowywania na potrzeby audytów lub księgowości, a także okresów bezwzględnie obowiązujących), rozstrzygania sporów oraz zgłaszania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Okoliczności mogą być zróżnicowane w zależności od kontekstu i usług, dlatego informacje przedstawione w Oświadczeniu Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna o Ochronie Prywatności w Internecie lub podane w konkretnym powiadomieniu mogą definiować obowiązujące okresy przechowywania bardziej szczegółowo.

Prawa użytkownika

Użytkownik może zażądać uzyskania dostępu, zaktualizowania lub poprawienia swoich danych osobowych. Ma również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Żądania należy składać pod adresem email: solidworks@cadworks.pl
Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa zgodnie z określonym prawem krajowym odnoszącym się do przetwarzania. Jeśli na przykład przetwarzanie danych osobowych użytkownika podlega unijnemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), a dane osobowe użytkownika są przetwarzane w oparciu o zgodne z prawem interesy, wówczas użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z konkretną sytuacją. Na mocy RODO użytkownik może mieć również prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do zażądania ich przeniesienia.

Prawo do wnoszenia skarg

Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna jest niezgodne ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, może złożyć skargę.

Zmiany Oświadczeń Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna o Ochronie Prywatności

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności, a także inne konkretne oświadczenia o ochronie prywatności. Wprowadzając zmiany do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna będzie umieszczać na górze nową datę.
Ochrona prywatności użytkowników jest ważna dla Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna; zaufanie użytkowników jest dla nas jedną z kluczowych wartości.
Niniejsze Oświadczenie dotyczy: procedur postępowania z informacjami obowiązujących w serwisach WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna i serwisach WWW przedsiębiorstw podporządkowanych Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, typów gromadzonych i śledzonych informacji na temat użytkowników serwisów WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, sposobu wykorzystywania tych informacji, ich udostępniania oraz przetwarzania poza siecią. Opisano w nim również możliwe sposoby wykorzystania informacji cookie, sygnalizatorów WWW i innych rozwiązań technicznych w oprogramowaniu Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna. Zawarte w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności odniesienia do serwisów WWW, produktów i usług Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna obejmują aplikacje, programy i urządzenia.

Oświadczenie Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna o Ochronie Prywatności w Internecie

Niniejsze Oświadczenie Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna o Ochronie Prywatności w Internecie uzupełnia Oświadczenie Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna o Ochronie Prywatności.
Oświadczenie ma zastosowanie do serwisów WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, które zawierają odsyłacze do tego Oświadczenia, ale nie ma zastosowania do tych serwisów Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, w których obowiązują odrębne, specyficzne dla nich Oświadczenia o Ochronie Prywatności.
Niniejsze Oświadczenie może być uzupełniane o dodatkowe informacje związane z konkretnymi interakcjami Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna z użytkownikiem, takie jak dokument transakcyjny lub konkretne oświadczenie o ochronie prywatności towarzyszące zamawianiu lub używaniu usługi elektronicznej.

Gromadzenie danych osobowych

Wprowadzenie

Użytkownik może dobrowolnie przekazać Firmie CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna dane osobowe w różnych sytuacjach. Na przykład może przekazać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu umożliwienia komunikacji, zamówienia produktu, realizacji zamówienia, zarejestrowania się w usłudze, uzyskania subskrypcji lub usługi, a także – w przypadku dostawców lub partnerów handlowych – w ramach relacji biznesowych. Użytkownik udostępnić opis swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na ofertę pracy w Firmie CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna. Jeśli użytkownik poinformuje Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, że nie życzy sobie, aby jego dane były wykorzystywane do nawiązywania z nim kontaktu w sprawach innych niż obsługa konkretnego żądania, Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna uwzględni to życzenie.

Rejestracja

Jeśli użytkownik chce otrzymywać informacje, pobierać publikacje, rejestrować swój udział w wydarzeniach na żywo lub wydarzeniach wirtualnych bądź zamawiać wersje próbne rozwiązań, Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może poprosić go o podanie imienia i nazwiska oraz biznesowych informacji kontaktowych, a także innych informacji związanych z danym żądaniem. Z informacji tych Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna korzysta w związku z żądaniem użytkownika i na potrzeby prowadzonej z nim komunikacji. W większości przypadków informacje te mogą umożliwiać identyfikację użytkownika podczas odwiedzania serwisów WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna będzie przechowywać informacje użytkownika na potrzeby potencjalnych interakcji z użytkownikiem w przyszłości.

Wizyty w serwisie WWW

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może również gromadzić informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z serwisów WWW. Wykorzystując do tego różne techniki. Na przykład, gdy użytkownik odwiedza serwisy WWW, mogą być rejestrowane pewne informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika, takie jak adres IP (w tym informacje wynikające z adresu IP, takie jak lokalizacja geograficzna), typ, wersja i język przeglądarki, godzina i czas trwania dostępu oraz adresy wyjściowych serwisów WWW. Ponadto Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może gromadzić informacje o tym, które strony serwisu WWW CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna odwiedzał użytkownik, ile czasu spędził na każdej z nich i jakie inne czynności wykonywał w serwisie.

Informacje marketingowe

Większość informacji gromadzonych przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna na temat użytkownika pochodzi z bezpośrednich interakcji Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna z użytkownikiem.
Co jakiś czas Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może także gromadzić informacje dotyczące użytkownika pośrednio, a pochodzące z innych źródeł, takich jak dostawcy list adresowych. W takich przypadkach Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna zwraca się do dostawców o potwierdzenie, że informacje zostały pozyskane zgodnie z prawem oraz że mogą być przekazane Firmie CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna i wykorzystywane przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna.
Gdy użytkownik rejestruje się jako uczestnik określonego wydarzenia, Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może gromadzić dodatkowe informacje (drogą elektroniczną lub offline) związane z organizacją wydarzenia oraz – w trakcie jego trwania – informacje dotyczące uczestnictwa w sesjach i wyniki ankiet. Wydarzenia mogą być rejestrowane, a w ich trakcie mogą być wykonywane zdjęcia grupowe. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć w celach promocyjnych. Gdy użytkownik udostępnia Firmie CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna biznesowe informacje kontaktowe (np. wręczając swoją wizytówkę), informacje te mogą zostać wykorzystane przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna do kontaktu z użytkownikiem.
Informacje gromadzone bezpośrednio i pośrednio przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna mogą być ze sobą łączone w celu zapewnienia większej dokładności i kompletności danych oraz lepszego dostosowania interakcji z użytkownikiem do konkretnej sytuacji i potrzeb.
Cele wykorzystania danych osobowych
Poniższe akapity opisują bardziej szczegółowo cele, w jakich Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może wykorzystywać dane osobowe użytkownika.
Realizowanie zleceń użytkownika
Jeśli użytkownik zgłosi za pośrednictwem Firma strony www zapotrzebowanie na produkt, usługę lub konkretne materiały marketingowe albo poprosi o oddzwonienie, Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna wykorzysta podane przez niego dane osobowe w celu zrealizowania takiego zlecenia. W związku z tym Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może udostępnić te dane osobom trzecim, które muszą się zaangażować w realizację zlecenia, na przykład partnerom handlowym Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom transportowym, urzędom pocztowym lub instytucjom rządowym (na przykład urzędowi celnemu). Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może też skontaktować się z użytkownikiem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia klienta lub w celu przeprowadzenia badań rynku.

Personalizacja interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna.

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe użytkownika do personalizacji interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna lub w ramach usług Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, np. do udostępniania treści, którymi użytkownik może być szczególnie zainteresowany, a także w celu ułatwienia nawigacji w serwisach Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może również używać tych informacji do doskonalenia swoich serwisów WWW.

Zapewnienie wsparcia

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna do zapewnienia wsparcia dla produktów i usług uzyskanych przez użytkownika od Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, np. do powiadamiania użytkownika o aktualizacjach lub poprawkach produktu. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może łączyć dane użytkownika z informacjami pochodzącymi z innych interakcji z użytkownikiem w celu dostarczenia mu bardziej użytecznych wskazówek w ramach wsparcia dotyczącego produktu.
Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna udostępnia także w swoich serwisach WWW możliwość rozmowy sieciowej (czatu) z konsultantem, który pomaga użytkownikowi podczas nawigowania w serwisach WWW lub na forach umożliwiających zgłaszanie problemów i proponowanie rozwiązań. Dane osobowe podane w ramach takich sesji lub na takich forach będą przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna wykorzystywane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności.
W ramach wsparcia technicznego na rzecz użytkownika Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może niekiedy w sposób niezamierzony uzyskać dostęp do danych przekazanych Firmie CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna przez użytkownika lub do danych przechowywanych w systemie użytkownika. Dane te mogą zawierać informacje o użytkowniku oraz pracownikach, klientach, partnerach lub dostawcach organizacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności nie ma zastosowania do przypadków dostępu Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna do takich informacji i do postępowania z nimi; warunki postępowania z takimi danymi i ich przetwarzania są określone w stosownych Warunkach Używania lub innych umowach między użytkownikiem a Firmą CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, takich jak Warunki wymiany danych diagnostycznych z Firmą CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna.

Marketing

Dane osobowe przekazywane Firmie CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna przez użytkownika oraz dane osobowe użytkownika, które Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna uzyskał pośrednio, mogą być wykorzystywane przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna w celach marketingowych, tj. do informowania użytkownika o wydarzeniach, produktach, usługach i rozwiązaniach, które Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna sprzedaje i które mogą uzupełniać dotychczasową ofertę produktów. Jednak przed wykorzystaniem danych w ten sposób Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna umożliwi użytkownikowi wyrażenie zgody na takie wykorzystanie jego danych osobowych lub zgłoszenie sprzeciwu. W dowolnym momencie użytkownik może zażądać, aby Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna zaprzestał wysyłania do niego materiałów marketingowych. W tym celu użytkownik powinien postąpić zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji zamieszczonymi w każdej wiadomości e-mail otrzymanej od Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, wyrazić takie żądanie w rozmowie telefonicznej zainicjowanej przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna lub skontaktować się bezpośrednio z Firmą CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna.
Niektóre oferty lub wydarzenia Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna mogą być udostępniane pod wspólną marką lub sponsorowane przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna i osoby trzecie, takie jak partnerzy handlowi lub dostawcy rozwiązań, którzy używają produktów lub usług Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, prowadzą ich odsprzedaż lub oferują ich uzupełnienia. Oferty i wydarzenia pod wspólną marką wyraźnie wskazują na istnienie takich relacji partnerskich. Jeśli użytkownik zarejestruje się jako odbiorca takich ofert lub uczestnik takich wydarzeń, powinien mieć świadomość, że dane użytkownika mogą być gromadzone przez te osoby trzecie i im udostępniane. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna zachęca użytkownika do zapoznania się ze strategiami ochrony prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie, aby uzyskać wiedzę na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika.

Rekrutacja

W związku z podaniem lub zapytaniem o pracę, bez względu na to, czy stanowisko jest oferowane za pośrednictwem serwisu WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna czy też w inny sposób, użytkownik może dostarczyć Firmie CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna informacje o sobie, na przykład życiorys. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może wykorzystywać takie informacje w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.

Wykorzystanie informacji w serwisach społecznościowych

Ochrona praw i własności Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna oraz innych osób

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może także wykorzystywać lub udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ochrony praw lub własności Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, jego partnerów handlowych, dostawców i klientów lub innych osób, jeśli Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że zachowanie użytkownika narusza takie prawa, w tym prawo własności. Ponadto Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w okolicznościach, w których wymaga tego prawo, oraz gdy w opinii Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna takie ujawnienie jest niezbędne do ochrony praw Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna lub praw innych osób bądź do spełnienia wymogów postępowania sądowego, realizacji nakazu sądowego bądź postępowań prawnych prowadzonych względem serwisów WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna.

Informacje dla partnerów handlowych

Użytkownik reprezentujący partnera handlowego Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może odwiedzać serwisy WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna przeznaczone specjalnie dla partnerów handlowych Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może wykorzystywać informacje przekazywane za pośrednictwem takiego serwisu do administrowania relacjami biznesowymi Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna z użytkownikiem, z partnerem handlowym reprezentowanym przez użytkownika i z ogółem partnerów handlowych Firmy CADWORKS JAKSAN, SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, jak również do rozwijania takich relacji. Może to na przykład oznaczać wykorzystanie takich informacji w celu przesyłania użytkownikowi szczegółowych informacji o programach dla partnerów handlowych Firmy CADWORKS JAKSAN, SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA. Pewne informacje mogą też być udostępniane innym partnerom handlowym (pod warunkiem przestrzegania ewentualnych zobowiązań w zakresie poufności) albo też klientom lub potencjalnym klientom Firmy CADWORKS JAKSAN, SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA. W związku z konkretną transakcją lub programem Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może też skontaktować się z użytkownikiem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia klienta lub w celu przeprowadzenia badań rynku.

Informacje dla dostawców

Użytkownik reprezentujący dostawcę Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może odwiedzać serwisy WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna przeznaczone specjalnie dla dostawców Firmy CADWORKS JAKSAN, SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może wykorzystywać informacje przekazywane za pośrednictwem tego serwisu WWW w związku z zawieraniem lub przeprowadzaniem transakcji z dostawcą. Możliwe jest na przykład udostępnianie informacji innym jednostkom organizacyjnym Firmy CADWORKS JAKSAN, SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, partnerom handlowym Firmy CADWORKS JAKSAN, SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, klientom, przedsiębiorstwom transportowym, instytucjom finansowym oraz instytucjom pocztowym lub rządowym, które muszą się zaangażować w realizację zlecenia. Informacje mogą też zostać wykorzystane do administrowania relacjami biznesowymi Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna z użytkownikiem, z dostawcą reprezentowanym przez użytkownika i/lub z ogółem dostawców Firmy CADWORKS JAKSAN, SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, jak również do rozwijania takich relacji.

Dzieci

O ile nie zaznaczono inaczej, serwisy WWW, produkty i usługi Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia.

Przechowywanie danych

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w jakich informacje są przetwarzane, lub wymagany z innych uzasadnionych przyczyn przechowywania danych osobowych użytkownika (np. na potrzeby wypełnienia prawnych zobowiązań i obowiązków Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów między Firmą CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna a użytkownikiem).

Dane rejestracyjne użytkownika będą przechowywane przez cały okres aktywności konta użytkownika lub tak długo, jak będzie to niezbędne do świadczenia usług dla użytkownika. Aby zażądać zaprzestania wykorzystywania informacji rejestracyjnych do świadczenia usług, należy skontaktować się z Firmą CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna pod adresem solidworks@cadworks.pl

Informacje cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie

Jak już wcześniej wspomniano, Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna gromadzi informacje o wizytach użytkownika w serwisach WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna i korzystaniu przez użytkownika z usług i oprogramowania Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, aby móc analizować statystyki wykorzystania i efektywności produktów i usług Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, personalizować doświadczenia użytkownika, dostosowywać interakcje Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna z użytkownikiem oraz doskonalić produkty i usługi Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna stosuje w tym celu różne rozwiązania techniczne, w tym skrypty, znaczniki, lokalne obiekty współużytkowane (informacje cookie środowiska Flash), pamięć lokalną (HTML5), sygnalizatory i informacje cookie.

Co to są informacje cookie i dlaczego są używane?

Informacje cookie zawierają dane, które mogą być wysyłane z serwisu WWW do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywane w jego komputerze w postaci znacznika identyfikującego komputer użytkownika. Informacje cookie są często wykorzystywane wyłącznie do pomiaru poziomu wykorzystania serwisu WWW (np. liczby użytkowników odwiedzających serwis i czasów wizyt) oraz jego efektywności (np. tematów, którymi interesuje się największy odsetek użytkowników odwiedzających), a także w celu ułatwienia nawigacji lub użytkowania, a tym samym nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Niekiedy jednak są one wykorzystywane do personalizacji interakcji z rozpoznanym użytkownikiem, który powtórnie odwiedza dany serwis WWW, co wymaga powiązania ich z profilem lub informacjami o preferencjach użytkownika. Z czasem informacje te staną się źródłem cennych spostrzeżeń, które można wykorzystać do optymalizacji obsługi użytkowników.
Informacje cookie dzielą się zwykle na dwie kategorie: cookie „sesyjne” i cookie „trwałe”. Sesyjne informacje cookie usprawniają nawigację w serwisie WWW poprzez rejestrowanie przejść użytkownika między stronami, dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wprowadzać danych, które podał już wcześniej w trakcie bieżącej wizyty, lub informacji niezbędnych do sfinalizowania transakcji. Sesyjne informacje cookie są przechowywane w pamięci tymczasowej i wymazywane po zamknięciu przeglądarki. Natomiast trwałe informacje cookie stanowią zapis preferencji użytkownika obowiązujących zarówno w trakcie bieżącej wizyty, jak i następnych wizyt. Są przechowywane na dysku twardym urządzenia użytkownika i zachowują ważność po restarcie przeglądarki. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna używa trwałych informacji cookie na przykład do zapisania wybranego przez użytkownika języka i kraju.

Sygnalizatory WWW lub inne technologie

Niektóre serwisy WWW i programy Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna mogą również korzystać z sygnalizatorów WWW lub innego typu technologii w celu lepszego dostosowania tych serwisów i, w konsekwencji, zapewnienia lepszej obsługi klientów. Takie rozwiązania techniczne mogą być używane na wielu stronach serwisów WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna. Po uzyskaniu przez użytkownika dostępu do takiej strony WWW generowane jest anonimowe powiadomienie o tym zdarzeniu, które może zostać następnie przetworzone przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna lub dostawców Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna. Sygnalizatory WWW zazwyczaj pracują w połączeniu z informacjami cookie. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego informacje cookie były kojarzone z odwiedzaniem takich stron lub korzystaniem z takich produktów, może wyłączyć obsługę informacji cookie odpowiednio w przeglądarce lub w samym produkcie. W przypadku wyłączenia obsługi informacji cookie sygnalizatory WWW i inne technologie nadal będą umożliwiać wykrywanie połączeń z tymi stronami; nie będą one jednak powiązane z treścią informacji cookie.

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna używa lokalnych obiektów współużytkowanych, takich jak informacje cookie środowiska Flash, oraz pamięci lokalnej, takiej jak stosowana w serwisach HTML5, do przechowywania informacji o treści i preferencjach użytkownika. Osoby trzecie, z którymi FIRMA współpracuje przy realizacji niektórych funkcji serwisu WWW lub prezentowaniu reklam Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna w innych serwisach w zależności od zachowania użytkownika w sieci WWW, także używają informacji cookie środowiska Flash lub technik HTML5 do gromadzenia i przechowywania informacji. Różne przeglądarki mogą oferować swoje własne narzędzia administracyjne do usuwania danych HTML5.

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może również umieszczać sygnalizatory WWW w marketingowych wiadomościach e-mail lub biuletynach w celu uzyskania informacji, czy użytkownik otworzył wiadomość i czy kliknął zawarte w niej odsyłacze.

Niektórzy z partnerów handlowych Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna używają w serwisie Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna sygnalizatorów WWW oraz informacji cookie. Ponadto przyciski będące odsyłaczami do niezależnych serwisów społecznościowych mogą powodować rejestrowanie określonych informacji, takich jak adres IP, typ i język przeglądarki, czas dostępu i adresy wyjściowych serwisów WWW, jak również – jeśli użytkownik jest zalogowany w danym serwisie społecznościowym – mogą kojarzyć zgromadzone w ten sposób informacje z profilem użytkownika w takim serwisie. Takie mechanizmy śledzenia stosowane przez osoby trzecie znajdują się poza kontrolą Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna.

Reklama w Internecie

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna nie publikuje w swoich serwisach WWW reklam osób trzecich, ale reklamuje własne usługi i produkty w serwisach WWW należących do osób trzecich. Należy zapoznać się ze strategiami ochrony prywatności stosowanymi przez tych operatorów serwisów WWW i pośredników reklamowych, aby uzyskać wiedzę na temat procedur dotyczących reklam, w tym rodzajów gromadzonych informacji dotyczących korzystania przez użytkownika z Internetu.

Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna umieszcza także swoje reklamy w serwisach WWW niektórych innych firm. Te inne firmy mogą używać informacji cookie i sygnalizatorów WWW do gromadzenia informacji (takich jak adres IP użytkownika) o działaniach użytkownika w serwisach WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna i innych podmiotów, aby następnie kierować do użytkownika wybrane reklamy Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna zgodne z jego zainteresowaniami.

Odsyłacze do serwisów WWW innych niż serwisy Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna oraz do aplikacji osób trzecich.
Aby umożliwić użytkownikowi interakcje z innymi serwisami WWW, w których użytkownik może mieć konta (np. serwisem Facebook i innymi serwisami społecznościowymi), lub dołączanie do społeczności w takich serwisach, Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może udostępniać odsyłacze lub osadzać na stronach aplikacje innych firm umożliwiające logowanie się, publikowanie treści lub dołączanie do społeczności bezpośrednio z serwisów WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna.
CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna może także udostępniać ogólne odsyłacze do serwisów WWW innych niż serwisy Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna.
Użycie takich odsyłaczy i aplikacji podlega strategiom ochrony prywatności przyjętym przez inne podmioty, a przed skorzystaniem z nich użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi strategiami ochrony prywatności. Firma CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna nie odpowiada za ochronę prywatności ani za treść takich innych serwisów WWW.

Powiadamianie o zmianach

W przypadku wprowadzenia przez Firmę CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem powiadomienia w serwisie WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna oraz w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo.

Pytania i kontakt w sprawach ochrony prywatności

Ewentualne pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności lub postępowania Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna z danymi użytkownika można kierować pocztą elektroniczną do koordynatora serwisu WWW Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna.

W określonych przypadkach użytkownik ma możliwość wyświetlania lub edytowania swoich danych osobowych w Internecie. Jeśli informacje nie są dostępne bezpośrednio w Internecie, to aby uzyskać kopię konkretnych informacji przekazanych Firmie CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna lub zażądać skorygowania nieprawidłowych informacji, należy skontaktować się z Firmą CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna.

Aby nie otrzymywać więcej marketingowych wiadomości e-mail od Firmy CADWorks Jaksan, Szymański Spółka Jawna, należy wysłać wiadomość e-mail na adres solidworks@cadworks.pl lub postępować zgodnie z instrukcją anulowania subskrypcji zamieszczoną w każdej marketingowej wiadomości e-mail.

ZAUFAJ NAM

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I UZYSKAJ SPECJALNĄ OFERTĘ NA DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB ROZWIĄZANIE SOLIDWORKS

Szkolenia

Specjalizujemy się w szkoleniach CAD/CAM dla początkujących oraz zaawansowanych użytkowników.
Zobacz więcej +

OPIEKA TECHNICZNA

Niezawodny system wsparcia technicznego dla oprogramowania SolidWorks.
Zobacz więcej +

WDROŻENIA

Wszystkim naszym klientom oferujemy instalację oraz konfigurację oprogramowania SolidWorks.
Zobacz więcej +