SolidWorks Simulation

Strona główna / Produkty / SolidWorks Simulation

Przeprowadzaj wirtualne symulacje i ulepszaj produkty

Zaawansowane analizy inżynierskie

Sprawdź cenę

Zwiń formularz
Imię i nazwisko: *
E-mail: *
Telefon: *
Firma: *
Miasto: *
Wiadomość: *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą *
Przepisz kod zabezpieczający: *
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez CADWorks znajdziesz w Polityce Prywatności.
* Akceptuję Politykę Prywatności

SolidWorks Simulation

Wszechstronne narzędzia testowe

Oprogramowanie SolidWorks Simulation to pakiet narzędzi do inżynierii 3D, ułatwiający podejmowanie strategicznych decyzji technicznych i biznesowych.

Zaawansowana symulacja przestała już być domeną specjalistów. Jest inspiracją, która napędza innowację. Decyzje techniczne podejmowane przez projektantów w oparciu o informacje pozyskane dzięki symulacji, przyczyniają się zarówno do poprawy jakości produktu, jak i przynoszą korzyści finansowe dla całej firmy.

Dzięki zaawansowanym i intuicyjnym narzędziom SolidWorks Simulation projektanci mogą wirtualnie przetestować nowe pomysły, szybko i efektywnie ocenić wydajność, poprawić jakość oraz uzyskać niezbędną wiedzę w celu wdrożenia innowacji do produkcji.

Konkurencyjne ceny

Program posiada wysoko zaawansowane narzędzia do prowadzenia analiz dla zespołów projektowych, kosztujące ułamek ceny odrębnych systemów MES.

Sprawdź cenę

Subskrypcja SolidWorks Simulation

Subskrypcja SolidWorks Simulation

Zamów Usługę Subskrypcji SolidWorks. Analizuj projekty jeszcze wydajniej.

Subskrypcja SolidWorks – Spektrum korzyści:

 • Automatyczne aktualizacje oprogramowania
 • Bezpłatna pomoc techniczna
 • Baza wiedzy MySolidWorks
 • Portal Klienta (zgłoszenia serwisowe, monitorowanie wydajności systemu)
 • Bezpłatna certyfikacja Twojego zespołu
 • Uczestnictwo w rozwoju oprogramowania SolidWorks

Ekonomia solidnych rozwiązań

Dołącz do grona zadowolonych Subskrybentów i korzystaj ze wszystkiego, co daje Ci SolidWorks.

Zobacz więcej

Szkolenia SolidWorks Simulation

Szkolenia SolidWorks Simulation

Weź udział w profesjonalnych szkoleniach SolidWorks. Zdobądź wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci przeprowadzać analizy inżynierskie.

 • Profesjonalni trenerzy
 • Komfortowe Centra Szkoleniowe w Rzeszowie, Wrocławiu i Poznaniu
 • Szkolenia indywidualne i grupowe (także w Twojej firmie)
 • Program szkoleń dostosowany do Twoich potrzeb
 • Konkurencyjne ceny

Przyszłość to SolidWorks

Zadbaj o przyszłość Twoją i Twojego Zespołu. Zdobywaj nowe kwalifikacje zawodowe w obsłudze SolidWorks.

Zobacz więcej

DOSKONALENIE PROJEKTU NA KAŻDYM ETAPIE KONSTRUKCYJNYM

Projekt


Testowanie


Porównywanie


Usprawnianie


Wsparcie rozwoju nowych produktów

SolidWorks Simulation pomaga obniżyć ryzyko związane z rozwojem innowacji. Dzięki wytwarzaniu mniejszej liczby fizycznych prototypów, można teraz wprowadzać produkty na rynek szybciej i taniej. Zintegrowane z SolidWorks 3D CAD, zaawansowane i intuicyjne możliwości przeprowadzania symulacji pozwalają projektantom ocenić wydajność produktu już we wczesnych fazach procesu projektowania. Pozwala to uniknąć kosztownego wprowadzania poprawek.

Inżynieria 3D oparta na symulacji

SolidWorks Simulation udostępnia nowoczesne środowisko testowania strukturalnego. Umożliwia intuicyjne przeprowadzenie złożonych symulacji, dających odpowiedzi na trudne pytania inżynierskie. Wszystko to z uwzględnieniem scenariuszy założonych obciążeń oraz problemów interdyscyplinarnych.

Już podczas projektowania produkty można testować pod kątem licznych parametrów, takich jak trwałość, reakcja statyczna i dynamiczna czy zachowanie termiczne. Pozyskane wyniki pozwolą optymalizować projekt jeszcze we wczesnej fazie jego opracowywania.

Analizowanie rzeczywistych warunków bezpośrednio na ekranie komputera

SolidWorks Simulation umożliwia inżynierom wirtualne odtworzenie rzeczywistych warunków, w których może być używany produkt. Pomaga to znaleźć sposoby na jego ulepszenie. Można z dużą dokładnością przewidzieć sposób współdziałania poszczególnych elementów czy wpływ powtarzalnych obciążeń na zmęczenie materiału. Używanie narzędzi SolidWorks Simulation w ramach standardowej procedury projektowania pozwoli szybciej tworzyć produkty i robić to mniejszym kosztem.

Czy wiesz, że …

Oprogramowanie SolidWorks Simulation umożliwia projektantom przeprowadzanie kompleksowych testów wydajności, zapewniając płynny i najbardziej wydajny tok pracy inżynierskiej.

Rekomendacje

„Program SolidWorks Simulation pozwolił nam zaoszczędzić od 30 do 60 procent kosztów kapitałowych związanych z opracowywaniem nowych produktów.”

Todd Turner
Macro Plastics

Weryfikacja projektu w oparciu o zaawansowaną liniową analizę statyczną

 • Testowanie produktów ze spoinami, arkuszy blachy i geometrii objętości
 • Analiza odkształceń i naprężeń występujących pomiędzy stykającymi się częściami
 • Badanie obciążeń, sił, naprężeń i momentów obrotowych
 • Modelowanie śrub, kołków, sprężyn i łożysk z wykorzystaniem złącz i wirtualnych mocowań
 • Analiza ruchu w czasie – pozwala poznać szczegółową kinematykę obiektów i zidentyfikować problemy w zakresie dynamiki
 • Badanie cech charakterystycznych, takich jak moc siłownika i obciążenia łączne – w celu optymalizacji ruchu
 • Kontrola siłowników modelu przy pomocy serwomotorów
 • Weryfikacja oczekiwanej trwałości systemu, a także skumulowanych uszkodzeń po określonej liczbie cykli
 • Import danych historii obciążenia z rzeczywistych testów fizycznych w celu zdefiniowania zdarzeń obciążenia
 • Optymalizacja projektów w oparciu o kryteria strukturalne, ruchowe lub geometryczne
 • Łączenie scenariuszy obciążeń i testowanie wydajności strukturalnej wielu kombinacji obciążeń za pomocą menedżera przypadków obciążenia
 • Analiza wpływu upuszczenia produktu na jego integralność strukturalną
 • Ocena zachowania dużych złożeń, z naciskiem na newralgiczne obszary w rozbiciu na podmodele
 • Ocena złożonych problemów na wczesnym etapie cyklu projektowego
 • Bogata baza danych, zawierająca informacje o właściwościach metali i krzywe zmęczeniowe
 • Analiza przekazywania ciepła w drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania
 • Wykorzystanie właściwości materiałów izotropowych, ortotropowych i zależnych od temperatury
 • Określanie połączonych obciążeń i deformacji na podstawie obciążeń strukturalnych i termicznych
 • Analiza ruchu na podstawie modelu zdarzeniowego i działań na złożeniach
 • Ocena cech charakterystycznych, takich jak moc siłownika i obciążenia łączne
 • Kontroluj siłowniki modelu przy pomocy serwomotorów
 • Badanie wpływu drgań lub niestabilności pracy na skrócenie żywotności urządzeń
 • Ocena wpływu usztywnienia pod obciążeniem na charakterystykę częstotliwościową lub wyboczenia
 • Symulacje liniowe i nieliniowe – dające kompleksowe wyniki
 • Badanie wpływu deformacji spowodowanych przeciążeniem, oddziaływaniem i elastycznością materiału
 • Określanie naprężeń szczątkowych i zniekształceń stałych po oddziaływaniu siły na materiał
 • Badanie wyboczeń nieliniowych i przeskoków
 • Diagnoza projektów wykorzystujących materiały hiperelastyczne, takie jak gumy, silikony i inne elastomery
 • Analizy sprężysto-plastyczne do badania granicy plastyczności i deformacji plastycznej
 • Badanie efektu pełzania i wpływu temperatury na materiał
 • Symulacja historii wzbudzeń, ich harmonicznego stanu ustalonego, widma odpowiedzi i drgań losowych
 • Badanie naprężeń, przemieszczenia, prędkości i zmienności przyspieszenia w czasie
 • Analiza oddziaływania z wykorzystaniem możliwości dynamicznej analizy nieliniowej
 • Określanie zmęczenia materiału i trwałości produktu poddanego wibracjom
 • Badanie wielopoziomowe komponentów kompozytowych, wpływu materiału warstwowego, grubości i orientacji na wydajność i zachowanie produktu
 • Dynamiczna kontrola wyświetlania orientacji warstwy
 • Określanie prawidłowego układu kompozytów i ich orientacji dla obciążeń operacyjnych
 • Analiza płaskiego stanu naprężeń, płaskiego stanu odkształceń, osiowosymetryczną i nieliniowa analiza symetrii cyklicznej
 • Rozwiązywanie złożonych problemów styczności bez utraty precyzji
 • Stosowanie, trójwymiarowych modeli CAD do generowania przekrojów 2D

PRODUKT SIMULATION STANDARD SIMULATION PREMIUM SIMULATION PROFESSIONAL
FUNKCJE
Inżynieria współbieżna
Komunikacja
Porównanie projektów za pomocą symulacji parametrycznej
Liniowa statyczna symulacja dla złożenia
Śledzenie trendów
Symulacja mechanizmu w czasie
Symulacja zmęczenia materiału
Symulacja ruchu oparta na zdarzeniach
Symulacja optymalizacji projektu
Symulacja częstotliwości
Symulacja wyboczenia lub załamania
Symulacja termiczna
Symulacja projektu zbiornika ciśnieniowego
Symulacja upuszczenia
Symulacja podmodelowania
Uproszczenie 2D
Menedżer przypadków obciążenia
Symulacja komponentów gumowych i z tworzywa sztucznego
Symulacja strukturalna dużych przemieszczeń
Symulacja odkształceń plastycznych i naprężeń szczątkowych
Symulacja komponentów kompozytowych
Symulacja wibracji wymuszonych
Dynamika nieliniowa
Sprawdź cenę Sprawdź cenę Sprawdź cenę

WYMAGANIA SOLIDWORKS 2014 SOLIDWORKS 2015 SOLIDWORKS 2016
SYSTEM OPERACYJNY
Windows 10, 64-bit
Windows 8.1, 64-bit
Windows 8.0, 64-bit
Windows 7 SP1, 64-bit
Windows 7 SP1, 32-bit
SPRZĘT
RAM min. 8 gb
Dysk twardy min. 5 gb
Karta graficzna Rekomendowane karty graficzne i sterowniki
Procesor Intel / AMD + SSE2 64-bit
Sposób instalacji DVD / Internet
Zobacz szczegółowe wymagania na stronie producenta

PLIK ROZMIAR FORMAT POBIERZ
Ulotka SolidWorks Simulation 0.5 mb pdf Pobierz plik

ZAUFAJ NAM

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I UZYSKAJ SPECJALNĄ OFERTĘ NA DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB ROZWIĄZANIE SOLIDWORKS

Szkolenia

Specjalizujemy się w szkoleniach CAD/CAM dla początkujących oraz zaawansowanych użytkowników.
Zobacz więcej +

OPIEKA TECHNICZNA

Niezawodny system wsparcia technicznego dla oprogramowania SolidWorks.
Zobacz więcej +

WDROŻENIA

Wszystkim naszym klientom oferujemy instalację oraz konfigurację oprogramowania SolidWorks.
Zobacz więcej +